Obłoczkowe zajęcia popołudniowe

Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. Czas spędzony na dworze i zabawy na przedszkolnym placu zabaw należą do ulubionych form spędzania czasu przez dzieci bez względu na porę dnia i porę roku. Dzieci oprócz rekreacji na przedszkolnym placu zabaw na dworze realizują także zajęcia fundamentalne, logopedyczne oraz zabawy z językiem angielskim. Obłoczki poprzez gry i zabawy ruchowe rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Zabawy logopedyczne natomiast pozwalają im poszerzyć słownictwo, rozwijają myślenie abstrakcyjne oraz stymulują rozwój mowy, tak aby rozwijała się ona w jak najlepszych warunkach. Zajęcia popołudniowe to też nauka języka angielskiego. Poprzez zabawę wprowadzamy i utrwalamy słówka i zwroty w tym języku.