Rozwiń skrzydła w Aniołku!

We wszystkich naszych placówkach trwa REKRUTACJA BIEŻĄCA, dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, a jeśli to niemożliwe wpisywane na listę oczekujących i mogą rozpocząć uczęszczanie po zwolnieniu się miejsca. 

Nasze placówki pracują w godzinach 6:00- 18:00, prowadzą EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ dla dzieci z orzeczeniami. 

Wszystkie oddziały położone są na dużych terenach zielonych z przylegającymi ogrodami i obiektami sportowymi ( naszymi lub dostępnymi do użytkowania), dużymi placami zabaw. 

Tworzymy dla wszystkich dzieci 

ciepłą, rodzinną atmosferę, stawiamy na bezpieczeństwo i wysoką jakość. W Przedszkolach „Aniołek” opiekujemy się zgodnie z przepisami dziećmi w wieku  od 2-5rż, dzieci młodsze zapraszamy do naszych Żłobków „Aniołek”. 

Mamy ogromną liczbę zajęć przedszkolnych i żłobkowych COTYGODNIOWYCH w W CZESNYM BEZ DOPŁAT rodziców: 

– język angielski

– rytmika

– taniec

– gimnastyka

– logopedia 

– psycholog

– pedagog

  zajęcia z programów autorskich poszerzające podstawę programową: 

– odkrywcze, 

– grafomotoryczne, 

– ekologiczne, 

– matematyczne, 

– kulinarne, 

– przyrodniczo- geograficzne, 

– artystyczne ( arteterapia i sensoplastyka)

– pikniki i integracje

– koncerty i teatrzyki

– codzienne spacery i zajęcia sportowe na dworze (w przypadku niesprzyjającej aury na wewnętrznym placu zabaw). 

Dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym korzystają z edukacji i terapii BEZPŁATNIE w ramach kształcenia specjalnego w przedszkolach oraz bezpłatnego WWR w przedszkolach i żłobkach, 

Posiadamy duże i dobrze wyposażone sale terapeutyczne, a w tym w każdej placowce gabinety logopedyczny i wczesnej interwencji terapeutycznej, psychologa i pedagoga, fizjoterapii, salę SI, oraz w placówce w Łęcznej dodatkowo salę doświadczania świata, kuchnię terapii żywienia. 

Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez świetnie wykwalifikowanych terapeutów, osoby o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, którzy zawsze etycznie mówią rodzicom prawdę i pracują z nimi w zespole wypracowujac realne efekty. 

Przy przedszkolu w Łęcznej działa Ośrodek Diagnozy i Terapii „Aniołek”, w którym można realizować pakiety dodatkowych zajęć terapeutycznych.