Margolcia

29.Listopada Nasze Przedszkole odwiedziła „Margolcia”. Pokaz teatralno – kreatywny przeniósł Nasze przedszkolaki do krainy Pana Kleksa. Dzieci z uwagą słuchały przedstawienia oraz brały czynny udział w zabawach przygotowanych przez „Margolcie”.