Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.
Jan Paweł II

Tak jak i Państwo jesteśmy rodzicami. Kochamy dzieci i wiemy, iż warto tworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju. Dla naszych dzieci poszukiwaliśmy przedszkola, w którym będą czuły się bezpiecznie i będą otoczone przyjazną i profesjonalną opieką. Chcieliśmy by wyrastały na ludzi kochających, mądrych i wartościowych, aby przedszkole wzmacniało w nich poczucie własnej wartości, wskazywało najlepsze strony i pokazywało drogę do doskonalenia. Znalezienie takiej placówki nie było łatwe, dlatego sami chcemy stworzyć miejsce, w którym dzieci będą miały optymalne warunki rozwoju, a ich rodzice będą je pozostawiać z pewnością, że są bezpieczne i szczęśliwe.
Nasz cel, to tworzenia rodzinnego przedszkola, w którym rodzice czynnie uczestniczą w procesie wychowawczym, a dzieci otrzymują warunki i bodźce pozwalające rozwijać im się intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i społecznie.
„Aniołek” jest przedszkolem, w którym staramy się by powierzone naszej opiece dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i radości kształtowały się na ludzi kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia i drugiego człowieka, były osobami, które potrafią znaleźć swój cel w życiu, które potrafią realizować swoje marzenia, a dzięki temu, osiągają sukces i szczęście.
Wiedząc, że okres przedszkolny w życiu dziecka kształtuje jego przyszłe dojrzałe życie, oddziałujemy na  naszych wychowanków poprzez tworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery, stosowanie wspierających dziecko metod pracy. W naszych działaniach kierujemy się indywidualnym podejściem do dzieci. Chcemy zapewnić im opiekę i edukację, a jednocześnie wspierać rodziców w działaniach wychowawczych. Pomagamy kształtować charakter, samodzielność oraz odpowiedzialność. Wychwytujemy i rozwijamy ich predyspozycje, zdolności i zainteresowania, uczymy dzieci empatii, odpowiedniego zachowania w grupie rówieśniczej i umiejętności zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych.

NASZA MISJA:

Dzieci w naszym przedszkolu są bezpieczne.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo- pracujemy uwzględniając potrzeby, mozliwości i zdolności każdego dziecka.

Zapewniamy wszechstronny , bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

W naszym przedszkolu dzieci znajdują się  w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Wychowujemy dzieci w oparciu o chrześcijański system wartości.

Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Współpracujemy z rodzicami, wspieramy działania rodziny.

Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych pedagogów pracujących nowatorskimi metodami.

Posiadamy bogata ofertę edukacyjną.

NASZA WIZJA:


Każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Każde dziecko jest bezcenną wartością.  Zapewniamy dzieciom wszechstronny, harmonijny rozwój
w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze miłości i radości. Przedszkole „Aniołek” wspiera dziecko i jego rodzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *