Grupa Archaniołów Przygotowała dla całego Przedszkola apel z okazji 11 Listopada. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały wierszy i piosenek przygotowanych przez Ciocie i starszych kolegów.