„TRENING CZYNI MISTRZA” program doskonalenia motoryki małej i dużej oraz grafomotoryki autorstwa mgr Moniki Czerwińskiej

„EKOLOGICZNE ANIOŁKI” program edukacji ekologicznej autorstwa mgr Katarzyny Skrzypek

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” program edukacji prozdrowotnej autorstwa mgr Eweliny Harasim

„CIEKAWE DLACZEGO” program oparty na serii książeczek „Ciekawe dlaczego” i dedykowany rozwijaniu dziecięcej potrzeby poznawania świata stworzony przez grono pedagogiczne Przedszkola Niepublicznego „Aniołek”

„MATEMATYCZNY PIĄTEK” program edukacji matematycznej w oparciu o „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej stworzony przez lic Magdalenę Kusal

„KINEZJOLOGICZNE ANIOŁKI” program konezjologii edukacyjnej stworzony w oparciu o „Gimnastykę mózgu” P. Dennisona stworzony przez mgr Annę Skrzypek-Woźniacką

„ANIOŁKI CZYTAJĄ” program czytania globalnego dla grup przedszkolnych oparty na metodzie Glenna Domana autorstwa mgr Anny Skrzypek-Woźniackiej

„POCIĄGIEM PO EUROPIE” program edukacji geograficzno-kulturowej autorstwa Grona Pedagogicznego Przedszkola Niepublicznego „Aniołek”

„ŚLADAMI HISTORII” – program edukacji historycznej autorstwa mgr Igi Wysokińskiej

„TU JEST MÓJ KRAJ” program edukacji patriotycznej stworzony przez grono pedagogiczne Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Łęcznej

„ANIELSKIE KUCHCIKOWO W COUNTRY”– innowacyjny program kulinarno-zdrowotny autorstwa mgr Anny Skrzypek-Woźniackiej

„KOCHAM CZYTAĆ” program edukacji czytelniczej i współpracy z biblioteką stworzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego „Aniołek”

„KIEDY BĘDĘ DUŻY ZOSTANĘ” program stworzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego „Aniołek”

„NAŚLADUJEMY BRATA ALBERTA” program poświęcony wychowaniu do wartości autorstwa mgr Katarzyny Skrzypek