PROGRAM HOLISTYCZNEGO ROZWOJU

W naszym przedszkolu pracujemy na wyjątkowym stworzonym przez nas autorskim Programie Holistycznego Rozwoju Dziecka. Opiera on się na trzech filarach, czerpiąc z doświadczeń  wyjątkowych pedagogów: Janusza Korczaka, Marii Montessori, Howarda Gardnera.

 

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.” Janusz Korczak

 

Zgodnie z pedagogiką Korczaka ucieleśniającą ideę chrześcijańskiej miłości bliźniego i poszanowania każdego człowieka tworzymy przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci w myśl inkluzji. Wierzymy, że etap przedszkolny jest najlepszym momentem by dzieci wymieniały się swoimi przekonaniami i dziecięcymi poglądami, aby podlegały procesowi wzajemnej integracji i akceptacji oraz przygotowywały się do dorosłego życia. Staramy się zapewnić dzieciom beztroskie – co nie znaczy pozbawione obowiązków – dzieciństwo. Każde dziecko traktujemy poważnie i z każdym prowadzimy poważne dyskusje. Nasze dzieci nie boją się mysleć, wyrażać poglądów, wspierać słabszych i uczą się wspólnie żyć we wzajemnym szacunku. Nie tworzymy murów wspólnie budujemy konstrukcje oparte na wzajemnym poszanowaniu potrzeb i możliwości.

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” Maria Montessori

W myśl pedagogiki Marii Montessori jednym z naszych najistotniejszych działań jest wychowanie dzieci ku samodzielności. Wspieramy i stymulujemy całościowy rozwój dzieci uwzględniając ich potrzeby, zamiłowania, możliwości. Każde dziecko traktujemy indywidualnie dając mu szanse rozwoju we własnym integralnym tempie i dostarczając bodźców środowiska montessoriańskiego. Przedszkole wyposażone jest w pomoce montessoriańskie, każdego dnia zaplanowany jest czas na zabawy w myśl tej pedagogiki. Cały program dnia zbudowany jest w oparciu o ideę rozwoju samodzielności i swobody wyboru działania, dziecięcego zainteresowania, ładu i porządku, związku z rzeczywistością społeczną i przyrodniczą. Dzięki temu nasze dzieci są samodzielne, wspierają w samodzielności przyjaciół, rozwijają się swobodnie w kierunkach, które je najbardziej interesują, potrafią dociekać prawdy kształtować w umyśle pojęcia, zasady i relacje.

 

 

„Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według uzyskiwanych przez nich ocen a więcej na odkrywanie ich naturalnych predyspozycji czy uzdolnień i rozwijanie ich” Howard Gardner

Codziennie z nową energią i radością zaczynamy pracę w naszych placówkach, gdyż czekają tu na nas niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju, wszystkie zdolne ale każde inaczej… dzieciaki w wieku przedszkolnym. Już na tym etapie widzimy każde inaczej dzieciaki. Już na tym etapie edukacji widoczna jest niepowtarzalność i wyjątkowość każdego z nich. Daje nam to inspirację do kształtowania zindywidualizowanego nauczania opartego na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Wskazuje  ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy, i posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.
Poszukujemy i odnajdujemy, a następnie rozwijamy w dzieciach to, co jest ich  największym talentem i zdolnościami. Od najmłodszych lat stymulujemy rozwój dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Nasi nauczyciele wykorzystują zdolności i umiejętności dzieci zarówno do rozwijania ich talentów, jak i wzmacniania słabszych stron. Oferujemy najszerszą w Łęcznej propozycję zajęć dodatkowych aby każde dziecko mogło odnaleźć to co jest jego największą pasją. Dlatego nasze dzieci są laureatami różnego typu konkursów i przeglądów, są pewne siebie i własnych możliwości.

Prowadzimy codzienne zajęcia realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego. Nasze zajęcia prowadzone są niestandardowo i kreatywnie, wierzymy bowiem słowom Alberta Einszteina : „Zabawa jest najdoskonalszą formą poszukiwań”.

Wzbogacamy naszą pracę o prowadzenie programów autorskich zbudowanych na trzech filarach Programu Holistycznego Rozwoju Dziecka, a także niezwykle szeroką ofertę zajęć dodatkowych.

 


 

NASZ PLAN DNIA

6.00-8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA – zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.  Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00- 8.30 PRACA KOMPENSACYJNO- WYRÓWNAWCZA Z DZIECKIEM oraz zabawy integrujące grupę, ułatwiające dziecku wejście w grupę, pielęgnacja kwiatów – zajęcia odpowiadające propozycjom i oczekiwaniom przedszkolaków.

8.30 – 9.00 WITAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW wspólne powitanie (w myśl metody Marii Montessori) zabawy kinezjologiczne na aktywny wstęp dnia, realizacja Programów „Aniołka”: poniedziałek- „Trening czyni Mistrza”, wtorek- „Ekologiczne ANIOŁKI”, środa- „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czwartek- „Ciekawe dlaczego”, piątek- „Matematyczny piątek”.

9.00 – 9.30 CZAS ŚNIADANIA utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia – w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po śniadaniu, myjemy zęby)/ w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy śniadanko /

9.30  10.45 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z ELEMENTAMI METODYKI M. MONTESSORI : Zajęcia wstępne (prowadzone w myśl metody Marii Montessori)i praca z kalendarzem (pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy)  praca z etykietkami (imię dziecka, nazwisko, adres)
Zajęcia właściwe (realizacja podstawy programowej, lekcja rozwojowa Marii Montessori)
kierowane zajęcia programowe/ wprowadzenie materiałów Marii Montessori ? trójstopniowa lekcja nazw/ nauka nowych wierszy i piosenek/ tematyczna aktywność konstrukcyjno ? plastyczna/ zabawy matematyczne (przeliczanie, klasyfikowanie, nauka cyfr itp.)/ zabawy przyrodnicze (poznanie środowiska życia wybranych zwierząt i roślin) ? wychowanie kosmiczne wg Marii Montessori

10.45- 11.00 Zajęcia końcowe: lekcja ciszy w myśl Marii Montessori / oglądanie własnych wytworów konstrukcyjno – plastycznych

11.00 – 12.00 SPACER/ przygotowanie do wyjścia na dwór; opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem

12.00- 13.00 OBIAD/ utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia – w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po obiedzie, myjemy zęby)/ w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy obiad

13.00- 13.30 ODPOCZYNEK – Bajkoterapia/słuchanie muzyki relaksacyjnej/ oglądanie książeczek/ słuchanie opowiadań/ spokojne zabawy manipulacyjno -konstrukcyjne przy stoliczkach; leżakowanie na życzenie dzieci.

13.30-14.15 WARSZATY PLASTYCZNE/MUZYCZNE/TEATRALNE- rozwijające sprawność manualną, muzyczną itp, a przede wszystkim potrzeby i talenty przedszkolaków;

14.15- zabawy logopedyczne

14.30- zabawy fundamentalne

14.45– zabawy z językiem angielskim

15.00 – 15.30 PODWIECZOREK utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia – w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po podwieczorku, w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy podwieczorek

15.30-16.15 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG WYBORU DZIECI ze szczególnym uwzględnieniem zabaw montessoriańskich, w sprzyjającej aurze pobyt powtórny na dworze.

16.15 – DRUGI PODWIECZOREK – utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia – w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po podwieczorku, w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy podwieczorek

16.30-18.00 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, gry i zabawy stolikowe, czytanie
książeczek, zabawy dowolne, czynności porządkowe – zabawy swobodne wg pomysłów dzieci- rozchodzenie się dzieci do domu.


* w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą w każdej z grup odrębnie organizowane zajęcia z zakresu: języka angielskiego (wtorek, piątek), rytmiki (środa), logopedii (wg planów indywidualnych), opowieści biblijnych (PIĄTKI)

* w godzinach 13.00-16.00 realizowane są odrębnie zajęcia dodatkowo płatne- szczegóły w zakładce „ZAJĘCIA DODATKOWE”;

* w przypadku poszczególnych grup mogą występować odstępstwa od przyjętych pór posiłków w związku z tempem pracy, ubierania się i spożywania posiłków przez dzieci w grupie.