– Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych (AAC)

Głównym założeniem zajęć jest wielokierunkowe oddziaływanie na dziecko w celu podniesienia jego kompetencji komunikacyjnych, a także budowanie umiejętności społecznych. Zajęcia adresowane są dla dzieci, które  rzadko przejawiają intencję komunikacyjną lub czynią to w ograniczonym zakresie oraz mają trudności w wyrażaniu swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętność komunikowania się z rówieśnikami poprzez gesty Makaton, poszczególne symbole Picture Communication Symbols (PCS), Picture Exchange Communication System (PECS)

 

 

–   Terapia aktywizująca z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej. Terapia prowadzona w diadzie lub w grupie maksymalnie do 4 uczestników. Celem zajęć jest podnoszenie sprawności fizycznej dziecka w oparciu o pracę nad rozwojem społecznym. Zajęcia realizowane w  formie zabawy na bazie przyjaznej relacji z dzieckiem.