Serafinki poznają, co to jest ,,czas”. Wiedzą, dlaczego jest dzień i
noc. Znają rodzaje zegarów. Wiedzą, że wskazówki zegara obracają się
zawsze w prawą stronę oraz, która z nich wskazuje godzinę, a która
minutę.