W środę 5-latki poznały kolejna literkę Metodą Dobrego Startu. Tym
razem była to literka E, e. Przy wprowadzaniu literki świetnie się
bawiliśmy, ćwiczyliśmy orientacje w schemacie ciała i przestrzeni