„Dzień Listonosza”. Na zajęciach rozmawialiśmy o pracy listonosza, a
potem wybraliśmy się na pocztę, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, co
dzieje się z listami, jak wygląda poczta „od środka”, a także sprawdzić,
jak ciężka jest torba pełna listów 🙂