4.12- Święto Górnika- Barbórka 🙂 dzieci z grupy Promyczki rozmawiały
dzisiaj na zajęciach o górnikach i kopalni. Dowiedziały skąd się bierze
węgiel, jak ciężko się go wydobywa i do czego nam jest potrzebny. Dzieci
miały także okazję przymierzyć górniczą czapkę- czako ?