18 października jest Dzień Poczty Polskiej oraz Dzień Listonosza.

Nasza grupa była na wycieczce, zwiedziliśmy pocztę od środka oraz nasze dzieci poznały jak ciężki jest zawód listonosza.