”Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem” Dzieci w Aniołku
uwrażliwiane są nie tylko na potrzeby drugiego człowieka, pomaganie
zwierzętom ale także dbanie o rośliny.