Pierwsze dni w Archaniołach, to ustalenie zasad panujących w grupie oraz poznawanie się. Dzieci chętnie opowiadały o sobie, swoich zainteresowaniach i emocjach im towarzyszących. Samodzielnie skonstruowały kodeks, który zamierzają przestrzegać. Współpraca w tej grupie zapowiada się wzorowo!