Metoda Montessori została opracowana przez włoską panią doktor i naukowiec – Marię Montessori. Jej motto brzmiało: „Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”. W naszym przedszkolu dzieci każdego popołudnia mają okazję korzystać z pomocy montessoriańskich, które rozwijają samodzielność. Oto krótka fotorelacja z zajęć grupy Archanioły przeprowadzonych tą metodą: