Za nami kolejny pracowity tydzień, którego tematem była wiosna na wsi. Obłoczki poszerzały i utrwalały wiadomości poprzez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, muzyczne oraz działania dydaktyczne np. rozpoznawanie i poprawne nazywanie zwierząt żyjących na wiejskim podwórku, rozróżnianie głosów wydawanych przez zwierzęta w czasie ćwiczeń ortofonicznych, uczestniczenie w zabawach z elementami improwizacji ruchowej. Dzieci doskonaliły także sprawność manualną ręki wykonując prace plastyczne.