2 marca nasze dzieci wybrały się na kolejny seans do kina „Bajka” w
Lublinie. Tym razem Słoneczka oglądały bajkę pt „Pszczółka Maja –
miodowe igrzyska”. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków były
potwierdzeniem, iż bajka bardzo się podobała.
Wyjazdy kinomaniaków to możliwość obserwacji, zdobywania informacji,
oraz wiedzy, to również nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach
filmowych, jak i wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w
kinie.
Po udanym seansie wszyscy w doskonałych nastrojach wróciliśmy do
przedszkola.