Pokazy to czas, w którym dzieci odkrywają niejedną tajemnicę!
Poznając otaczający świat i zjawiska w nim występujące otrzymują szansę
na ich zrozumienie.
Taką szansę na zrozumienie zjawisk fizyko-chemicznych, dostały dzieci 30
stycznia, kiedy to nasze przedszkole odwiedzili chemicy.
Pokaz wzbudził ogromne emocje oraz nieodpartą ciekawość.