Dbamy o drzewa

Nasze ukochane drzewa,

w waszych liściach ptaszek śpiewa,

wasza zieleń da powietrze

to dla ludzi jest najlepsze.

 

Obłoczki na zajęciach dydaktycznych zdobyły podstawową wiedzę o drzewach oraz wzbogaciły słownik o pojęcia związane z tym tematem. Kształtujemy postawy szacunku wobec roślin a tym samym rozbudzamy zainteresowania światem przyrody. Popołudniu każde dziecko wykonało drzewko wykorzystując do tego odbicie własnej dłoni.