Obłoczki codziennie dbają o rośliny w swojej sali.

Szanuj zieleń, szanuj drzewo,
szanuj każdy kwiat i krzak,
bo z zielenią żyć weselej,
wie to każdy mały skrzat.