Szeptuchy: Legenda Zawieprzycka”w których uczestniczyły nasze przedszkolaki. Pani prowadząca warsztaty opowiedziała ciekawą historie o pobliskich Zawieprzycach. Dzieci wraz z gościem wykonały samodzielnie kukiełki. Teatrzyk kukiełkowy był ciekawym doświadczeniem zarówno dla naszych pociech jak i Cioć które z zaciekawieniem słuchały krótkiej opowieści o nowo wykonanych lalkach.