Cherubinki korzystając z pięknej pogody spędzają wolny czas na placu zabaw kształtując swoje umiejętności społeczne ale również rozwijając sprawność fizyczność.