Podczas tygodnia muzycznego nasze Promyczki były w swoim żywiole. Nasze
Przedszkolaki poznawały instrumenty oraz próbowały na nich grać, co
wychodziło im świetnie. Śpiewom, tańcom i wspólnemu muzykowaniu nie było
końca.