Dzień Logopedy w przedszkolu Aniołek.
Grupa Archaniołów przygotowała prezent dla Pani Dyrektor Anny
Skrzypek- Woźniackiej, Pani Martyny Skrajnowskiej, Pani Pauliny
Suszek. Archanioły poznają literę „Ł”, „ł” Metodą Dobrego Startu.