Oprócz codziennych popołudniowych zabaw logopedycznych raz w tygodniu w naszej grupie odbywają się zajęcia z ciocią Pauliną-przedszkolnym logopedą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach-wykonują zarówno ćwiczenia buzi i języka jak i również całego ciał-rytmiczne zabawy ułatwiają dzieciom kształtowanie słuchu i mowy.