Tak Promyczki świętowały urodziny kolegi Filipa.

Było głośne „STO LAT”, życzenia i wspólne zabawy.

Filip przygotował słodkie cukiereczki, owoce i soczki dla wszystkich.