Żłobek

Centra Edukacji „Aniołek” s.c.

zapraszają do udziału w projekcie

„Aktywny Rodzic – wsparcie opiekunów powracających na rynek pracy poprzez tworzenie opieki dla dzieci do lat 3 w mieście Łęczna”

 

W ramach projektu „Aktywny Rodzic – wsparcie opiekunów powracających na rynek pracy poprzez tworzenie opieki dla dzieci do lat 3 w mieście Łęczna” w ramach Osi Priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 384 956,77zł,   dzięki któremu powstał Żłobek `”Aniołek” w Łęcznej, w którym rodzice dzieci do niego uczęszczających zostaną ZWOLNIENI Z OPŁAT za czesne i wyżywienie.

Żłobek „Aniołek” w Łęcznej powstał w naszych emanujących dobra historią wnętrzach- zmodernizowanych ze specjalnymi dostosowaniami dla dzieci wysokowrażliwych. To miejsce wyposażone w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, a także specjalistyczny sprzęt do terapii SI (integracja sensoryczna), pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz najnowsze pomoce z zakresu TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). 

W ramach tego projektu, do końca następnego miesiąca powstanie następny nowoczesny i przestronny plac zabaw przy naszych placówkach na ulicy Świętoduskiej 2 w Łęcznej z dawno zaplanowaną i oczekiwaną ścieżką sensoryczną, a tym samym dzieci będą mogły korzystać z dwu placów zabaw, ogrodów zapachowych, rozległego boiska i sadu przy naszych placówkach.

W Żłobku „Aniołek” w Łęcznej czeka na dzieci profesjonalna, świetnie wykształcona , doświadczona i stała kadra – z Ciocią Kasią Matysiak pełniąca obecnie funkcję zastępcy dyrektora żłobka współpracujemy od pierwszego dnia istnienia naszych placówek w Łęcznej, jest ona gwarantem doskonałej adaptacji dzieci i ich wspaniałego rozwoju.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz załącznikami dotyczącymi rekrutacji uczestników w ramach projektu.