• Bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Bezpłatna diagnoza Integracji Sensorycznej dla każdego dziecka
 • Ośrodek terapii żywienia
  Podczas pobytu w naszym przedszkolu każde dziecko jest toczone codzienną opieką wykwalikowanych specjalistów: +
 • neurologopedii
 • logopedzi
 • oligofrenopedagodzy
 • terapeuci Integracji sensorycznej
 • fizjoterapeuci
 • psycholodzy
 • specjaliści AAC
 • terapeuci żywienia
  Placówka współpracuje  z najlepszymi placówkami medycznymi i terapeutycznymi w województwie, prowadzimy konsultacje z neurologiem , psychiatrą, lekarzami – specjalistami, stomatologami.   Nowoczesne sale terapeutyczne stanowią integralną część przedszkola.
 • sala logopedyczna / gabinet AAC
 • sala fizjoterapeutyczna
 • sala integracji sensorycznej
 • sala doświadczania świata
 • sala pedagogiczna
 • ośrodek terapii żywienia
  Centrum prowadzi bezpłatne zajęcia W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na podstawie opinii Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rodzice dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym są zwolnieni z opłat za przedszkole.