Opłaty i karta zgłoszeniowa

OPŁATY

W roku przedszkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu obowiązuje comiesięczna płatność w wysokości 450 zł uiszczana „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca.

Płatności należy uiszczać wyłącznie na numer konta 98 1140 2017 0000 4302 1029 4611
bezwzględnie DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA za każdy miesiąc z góry.

Raz w roku obowiązuje także opłata „wyprawka”  na rok 2017/18 w kwocie 300 zł.

Jednorazowo pobierana jest opłata roczna za ubezpieczenie dzieci – w kwocie 35 zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Tutaj można pobrać kartę zgłoszeniową do przedszkola