GOŚCIE ANIOŁKA
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
LOGOWANIELICZNIK
Odsłon : 230373

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

w Przedszkolu Niepublicznym Aniołek w Łecznej

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

DLA WSZYSTKICH DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI

(także dla dzieci spoza przedszkola)

POSIADAJACYMI OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA


Pierwsze lata życia to czas intensywnego wzrostu, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Nigdy później człowiek nie osiągnie rozwojowo tak wiele w tak krótkim czasie, jak dziecko w pierwszych sześciu latach swojego życia. Dlatego ten okres jest tak bardzo ważny. Jest swego rodzaju fundamentem, na którym stopniowo będzie powstawała dorosła osoba.

Czasem z różnych powodów rozwój dziecka nie jest prawidłowy. Wtedy konieczne jest wsparcie terapeutów, którzy swoimi działaniami wesprą rozwój dziecka, tak aby umożliwić mu sprawniejsze funkcjonowanie, nadrobienie trudności/braków.

 

Kto może być objęty wsparciem?

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji w szkole. Podstawą udzielenia wsparcia jest Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Poradnię Psychologoiczno-Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną dla danej niepełnosprawności.

 

Jakie są cele WWR?

 

 • Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka tak, by w możliwie maksymalny sposób wyrównać deficyty rozwojowe. Daje to szansę na dobry start dziecka w edukację i efektywne funkcjonowanie w środowisku społecznym.
 • Wsparcie rodziny poprzez udzielenie pomocy w rozpoznawaniu problemów dziecka i radzeniu sobie z nimi, w przystosowaniu warunków środowiska domowego do potrzeb dziecka, udzielenie instruktażu odnośnie pracy terapeutycznej a także wsparcie emocjonalne rodziców.

 

Co proponujemy?

Dziecku przysługują zajęcia terapeutyczne w wymiarze do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych godzin proponujemy:

 • indywidualną terapię logopedyczną
 • indywidualne zajęcia rozwijające
 • indywidualną rehabilitację ruchową
 • zajęcia w ramach grupy terapeutycznej
 • wsparcie rodziców – indywidualne oraz w ramach grupy wsparcia
 • terapię psychologiczną i wsparcie psychologiczne dla rodziny

 

Kto prowadzi terapię?

W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści:

 

 • neurologopedzi
 • logopeda
 • oligofrenopedagodzy
 • terapeuci ręki
 • terapeuci wczesnej interwencji
 • fizjoterapeuta,
 • specjalista integracji sensorycznej
 • specjalista wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zaburzeniami towarzyszącymi
 • psycholog
 • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb

 

Jak uzyskać Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

By dziecko mogło być objęte wsparciem, rodzice muszą dostarczyć wydaną przez Poradnię Opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

Oto, co trzeba zrobić, by taką opinię uzyskać.

 • Ze strony internetowej  PPP należy pobrać druk wniosku o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz druk zaświadczenia lekarskiego na potrzeby Zespołu Orzekającego. Druk zaświadczenia lekarskiego powinien wypełnić lekarz specjalista prowadzący dziecko lub lekarz pediatra.
 • Wypełniony wniosek rodziców, zaświadczenie lekarskie, opinię psychologiczno-pedagogiczną (mozna uzyskać w ramach tej procedury w poradni) oraz logopedyczną w przypadku dziecka z zaburzeniami mowy należy złożyć w poradni.
 • W przypadku wątpliwości można umówić się na konsultację z pracownikiem poradni lub w naszym przedszkolu.

 

Jeśli dziecko nie było nigdy diagnozowane, a rodzice podejrzewają, że jego rozwój nie przebiega właściwie, warto umówić się na konsultację w Poradni.

Można także skorzystać z konsultacji w naszym przedszkolu lub gabinetach terapii LOGOS /tel. 502-056-124/.

 

Podstawa prawna umożliwiająca realizację WWR na terenie Przedszkola:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Z późn. zm. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. W sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, Poz. 133)

 

 

 

We wszystkich sprawach związanych z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka

należy kontaktować się z koordynatorem Zespołu

mgr Anną Skrzypek- Woźniacką

tel.: 502-056-124

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.