Kim jesteśmy

mgr Anna Skrzypek- Woźniacka

 

DYREKTOR DS. PEDAGOGICZNYCH

NEUROLOGOPEDA

OLIGOFRENOPEDAGOG

SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

Ciocia Ania ukończyła studia magisterskie z języka polskiego i logopedii, studia podyplomowe z neurologopedii, kursy kwalifikujące w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz wiele innych kursów, szkoleń i form kształcenia, głównie w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarządzania zespołami ludzkimi. Od ponad dwudziestu lat pracuje na wszystkich poziomach edukacji, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej, poprzez terapię dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po zajęcia edukacyjne z młodzieżą, a także szkolenia dla dorosłych. Zanim powstały przedszkola pracowała jako terapeuta, nauczyciel, a następnie jako inspektor ds. oświaty.

Ciocia Ania jest współwłaścicielem i dyrektorem ds. pedagogicznych Przedszkoli Niepublicznych „Aniołek”, twórcą ich programu edukacyjnego i terapeutycznego. To ona odpowiada za naszą ofertę edukacyjną i wychowawczą, dba aby każde dziecko było traktowane indywidualnie i z troską. Jest twórcą dużej części autorskich programów przedszkolnych, które realizujemy w placówce. Mówi, że najbardziej na świecie kocha dzieciaki więc praca z nimi to dla niej przyjemność i nagroda, a nie wysiłek. Wierzy w ludzi, dlatego chętnie rozmawia, słucha propozycji Rodziców i stara się aby ostateczny kształt przedszkola był efektem naszych wspólnych marzeń wcielonych w życie.

Poza pracą w przedszkolu Ciocia Ania realizuje swoje pasje pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, które zajmuje się edukacją historyczną, działa na rzecz kobiet, między innymi w Klubie Kobiet z Pasją, organizuje liczne akcje charytatywne wiedząc, iż zawsze jest ktoś kto może czekać na naszą wyciągniętą z pomocą dłoń.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną równie aktywnego co ona męża i dumną mamą nastoletniego Antka, który był inspiracją do stworzenia przedszkoli. Wolny czas w jej życiu jest niezbyt częstym zjawiskiem ale kiedy tylko może czyta, pisze, gotuje, słucha muzyki, a najchętniej spotyka się z przyjaciółmi i podróżuje.

Barbara Malczak

 

DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

Ciocia Basia jest współwłaścicielem Przedszkoli Niepublicznych „Aniołek” oraz pełni w nich funkcję dyrektora ds. administracyjnych. Posiada duże doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w zakresie zadań administracyjnych, które wykorzystuje działając dynamicznie aby wszystkie dokumenty dotyczące współpracy z urzędami, umów, płatności w naszych placówkach były zawsze czytelne dla Rodziców i gotowe na czas. To Ciocia Basia pamięta aby nigdy nie zabrakło nam rzeczy potrzebnych w przedszkolu i żebyśmy mogli korzystać z materiałów najwyższej jakości. Jest wesołą i życzliwą osobą, kocha dzieci i dba aby czuły się w naszym przedszkolu jak w domu.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą Patrycji studentki medycyny i Pawła studenta prawa. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze. Najchętniej spędza czas z rodziną i przyjaciółmi.


NASZ ZESPÓŁ W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIOŁEK” ŁĘCZNEJ:

 

 

mgr  Katarzyna Skrzypek

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

OLIGOFRENOPEDAGOG

TERAPEUTA RĘKI, ARTETERAPEUTA,
ANIMATOR KULTURY

Ciocia Kasia jest absolwentką studiów magisterskich na UMCS w Lublinie w zakresie socjologii i animacji kultury, a także studiów  podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz  oligofrenopedagogiki.Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jest terapeutą ręki oraz  trenerem Sensoplastyki®. Ukończyła liczne kursy w zakresie pracy z  dziećmi i rodzicami, między innymi w zakresie technik pracy z grupą,  animacji czasu wolnego, pedagogiki zabawy, wykorzystania technik  plastycznych w pracy z dziećmi, tańców integracyjnych, rozwijania aktywności twórczej dziecka, a także wolontariatu i liczne treningi  komunikacji interpersonalnej. Pracowała jako animator kultury,  prowadziła Rodzinny Klub Aktywizacji, Kalejdoskop, organizując  warsztaty, szkolenia i akcje aktywizujące środowisko lokalne. Pracę w  przedszkolu traktuje jako realizację życiowego powołania do pracy z  najmłodszymi i wierzy, iż okres od 0-6 roku życia dziecka jest czasem  najaktywniejszego rozwoju człowieka dlatego warto szczególnie  angażować się w wychowanie dzieci w tym wieku.
Ciocia Kasia jest osobą niezwykle pomysłową organizującą zajęcia dla  dzieci w sposób kreatywny i nieszablonowy. To osoba otwarta, stara się  podążać za indywidualnym tempem rozwoju dzieci, stale wykorzystywać  naturalny potencjał rozwojowy, który tkwi w najmłodszych. Ceni sobie  współpracę z Rodzicami, podkreśla znaczenie współdziałania na  szczeblu- Rodzic- Dziecko-Nauczyciel. W swojej pracy stawia na naukę  samodzielności i kształtowanie postawy otwartej u dzieci. Interesuje  się zagadnieniami Montessori, psychologią oraz interakcjami  społecznymi, technikami plastycznymi i ekologią. W wolnych chwilach  czyta książki, gra z córkami w scrabble lub inne gry planszowe.
Prywatnie jest dumną mamą dwóch córek, absolwentek naszego przedszkola: Gabrysi i Hani. Twierdzi, że to dzieci są naszą najlepszą wizytówką.

mgr Anna Wiater 

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

Ciocia Ania, ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  ze specjalnością Pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją zdobywając kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pracy terapeutyczno – rehabilitacyjnej z dziećmi, z młodzieżą , a także z dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi.

Chcąc podnieść swe kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu rozwoju dziecka , Ciocia postanowiła kontynuować naukę kończąc studia magisterskie na kierunku Pedagogiki ze specjalnością Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej podnosząc swe kwalifikacje , zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych oraz w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ciocia Ania,  żadnych wyzwań się nie boi. Pracowała już jako, młodszy opiekun dziecięcy w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie , a także w Przedszkolu Niepublicznym w Lublinie jako Nauczyciel wspomagający.

W pracy kieruje się mottem: „ Dziecko jest księgą , którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać”- ( Peter Rosegger).

Uważa, że nauczyciel chcąc uczyć i wychowywać dzieci, musi potrafić najpierw je wysłuchać i zrozumieć , dopiero wtedy  jego  praca i  relacja z dzieckiem daje najlepsze rezultaty wychowawcze i edukacyjne. Dziecko wie , że może Mu zaufać, zaś On wie  czego potrzebuje dziecko. Podchodząc do każdego indywidualnie.

Ciocia uwielbia nowe wyzwania , dlatego też każdego dnia organizuje i urozmaica swoje zajęcia w różne ciekawe techniki i pomoce. W pracy do każdego dziecka podchodzi indywidualnie chcąc rozwijać jego pasje i coraz to nowsze ujawniające się umiejętności.

Jest osobą radosną i życzliwą, a zarazem konsekwentną i cierpliwą. Te wszystkie cechy sprawiają że dzieci czują się przy niej bezpiecznie .

Ciocia  kocha zwierzęta , dlatego też w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas ze swoim ukochanym pieskiem o imieniu Emii. Chłodne wieczory spędza z rodziną przed telewizorem  lub przy grach planszowych.

Jolanta Biały

mgr Agnieszka Tatarczak

 

Nauczyciel przedszkola

Ciocia Agnieszka ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Ukończyła różne kursy m.in. z bajkoterapii, animatora zabaw dziecięcych czy arteterapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pracy kieruje się mottem : „Mów dziecku, że jest dobre i że potrafi” . W pracy pedagoga bardzo ważne jest chwalenie dziecka, wskazywanie jego mocnych stron. Utwierdzanie go w przekonaniu, że jest kimś ważnych i wartościowym. Ciocia Agnieszka interesuje się psychologią. Uwielbia czytać książki i spędzać czas z rodzina. Lubi nowe wyzwania, jest osobą pogodną i uśmiechniętą.

Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci.

mgr Iwona Grzesiuk
 
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
 
Ciocia Iwona ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika szkolno-opiekuńcza i z zakresu edukacja przedszkolna. Pracowała jako pomoc nauczyciela, instruktor ds. upowszechniania kultury i sportu, prowadziła również świetlicę dla dzieci. Ciocia Iwona uważa, że rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo ważny dla jego rozwoju osobowości w dalszej edukacji szkolnej, a potem w życiu dorosłym, dlatego tak ważna jest rola nauczyciela w edukacji przedszkolnej. To nauczyciel jest jednym z najważniejszych autorytetów tego okresu rozwoju człowieka. Ciocia Iwona w wolnej chwili jest zapaloną czytelniczką, uwielbia długie wycieczki rowerowe a prywatnie szczęśliwa żona i mama synka Łukasza.
Mgr Beata Tubek

Nauczyciel przedszkola

Asystent indywidualny dziecka

Asystent nauczyciela

Ciocia Beata ukończyła studia licencjackie na kierunku Nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją nauczycielską gdzie uzyskała uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. Kontynuując swoją naukę, Ciocia ukończyła studia magisterskie także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogika ze specjalizacją pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym. Żadnej pracy się nie boi, pracowała w Urzędzie Skarbowym i jako pedagog szkolny w Liceum i Technikum. Nadal szuka swojego miejsca na ziemi. W naszym przedszkolu pracuje od grudnia 2017. W pracy z dziećmi uważa, że podstawą jest indywidualne podejście do każdego dziecka, poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także empatia, czyli umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny dziecka tak, aby można było zrozumieć jego uczucia i zachowanie. Ciocia uważa, że empatia odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka: „Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby” (Autor nieznany). Uwielbia zabawy ruchowe z elementami tańca i śpiewu. Jest osobą ciepłą, miłą i pomocną, w pracy ceni sobie dokładność, a także porządek. Ciocia jest zagorzałą czytelniczką, w wolnych chwilach pochłania książki Stephena Kinga, uwielbia spacery, placki ziemniaczane i nocne przejażdżki swoim autem.

Kinga Radko

 

Nauczyciel popołudniowy

Ciocia Kinga obecnie jest studentką na 3 roku studiów pedagogicznych o specjalności wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od dzieciństwa marzyła o pracy nauczyciela. Bardzo lubi dzieci a praca z nimi daje jej wiele satysfakcji i radości. Dla cioci Kingi najważniejsze jest to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i aby czas tu spędzony dawał im wiele uśmiechu.

Jest osobą troskliwą i pomocną.

Ciocia w wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze i słuchać muzyki.

mgr Natalia Myjak

psycholog/asystent indywidualny

Ciocia Natalia jest absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychologia kliniczna i osobowości. Doświadczenie zdobywała na oddziale dziecięcym i młodzieżowym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Praktykowała również pracując w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej KSM oraz prowadząc warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży. Ma na swoim koncie liczne kursy i szkolenia doskonalące pracę z dziećmi. Uwielbia spędzać czas z najmłodszymi, a w przyszłości chciałaby zostać psychologiem klinicznym. Ogromną radość sprawia jej praca z dziećmi, a szczególnie wtedy gdy widać jak rozkwitają dzięki wsparciu psychologicznemu. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze i podróżować.

Dorota Pasieczna

mgr Karolina Dubiel

Psycholog
Asystent indywidualny

Ciocia Karolina ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ze specjalizacją psychologia kliniczna i osobowości odbyła praktykę psychologiczną w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Uważa, że w pracy ze wszystkimi ludźmi (również tymi najmłodszymi) najważniejsze jest indywidualne podejście, gdyż na świecie nie ma dwóch takich samych osób. Wierzy również w to, iż nie istnieją rzeczy niemożliwe. Ciężka praca, chęci oraz pełne zaangażowanie są kluczem do sukcesu. Kocha dzieci i wierzy, iż prawidłowe wsparcie w okresie rozwoju przedszkolnego może otworzyć im drzwi do przyszłości.
Do jej największych zainteresowań należy psychologia kliniczna oraz eksperymentalna. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, czytać książki, słuchać muzyki oraz pisać wiersze.

Katarzyna Kowalczuk

Irena Wrona

mgr Agnieszka Skrzypek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OLIGOFRENOPEDAGOG

TERAPEUTA RĘKI

Ukończyła kilka kierunków studiów zdobywając kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego, języka angielskiego, sztuki, a także w zakresie terapii (oligofrenopedagogika, terapia ręki). Pracuje w naszych przedszkolach od ich powstania jako nauczyciel języka angielskiego. W swojej pracy stawia na pedagogikę zabawy i żywy kontakt z językiem, dzięki czemu co roku liczna grupa Aniołków zostaje laureatami konkursów w zakresie języka angielskiego. Pracę terapeuty rozpoczęła gdy w Przedszkolu Niepublicznym „Aniołek” w Łęcznej powstał Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dzieci uwielbiają ją za wspaniały uśmiech, tysiące pomysłów na kreatywne i rozwijające zabawy, a także cierpliwość i wsparcie w trudnych chwilach. Pracuje również jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca, prowadzi szkolenia dla dorosłych, jest organizatorem wypoczynku.

Prywatnie jest dumną mamą Igora, wraz z którym lubi spędzać wolny czas wędrując po górach, czytając, chodząc do teatru i słuchając muzyki.

 

mgr Mariusz Kozak

NAUCZYCIEL RYTMIKI

– posiada wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczej, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, klasy wychowania muzycznego i organów. Aranżer, kompozytor, współtwórca audycji i bajek muzycznych dla dzieci, nauczyciel. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Od 2004 roku prowadzi zajęcia z rytmiki w lubelskich przedszkolach. W naszym przedszkolu od 2010 roku.

Emilia Pogoda

Franciszek Domań

 
 

NASZ ZESPÓŁ W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ANIOŁEK” KIJANACH:

 

mgr MONIKA CZERWIŃSKA

ZASTEPCA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

LOGOPEDA

Z wykształcenia magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Chętnie wzbogaca swoją wiedzę poprzez różne formy aktywności doskonalenia zawodowego, jest absolwentka wielu szkoleń i kursów w zakresie metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Posiada bogate doświadczenie w pracy na szczeblu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ciocia Monika pełni w przedszkolu funkcję zastępcy dyrektora, dba o odpowiedni tok adaptacji i bieżący kontakt z Rodzicami.

Jest uśmiechnięta, pogodna ale stanowcza i stawiająca jasne wymagania. Zawsze jednak podchodzi z dużym ciepłem i miłością do podopiecznych. Ogromne znaczenie przywiązuje do pozytywnej współpracy z rodzicami. Wyróżnia ją otwartość, komunikatywność,  kreatywność oraz twórczość. W pracy z dziećmi wykorzystuje różne ciekawe techniki i formy pracy dzięki czemu potrafi je zainteresować. Dzieci każdego dnia z niecierpliwością oczekują na jej pełne niespodzianek zajęcia. Do każdego dziecka podchodzi indywidualnie.Jest dla dzieci nie tylko nauczycielem ale również wspierajacym przyjacielem.

W życiu prywatnym jest szczęśliwą mamą córki Weroniki. Odpoczywa przy czytaniu książek i słuchaniu muzyki. Dużą przyjemność sprawia jej rysowanie oraz tworzenia scrabbookingu oraz decoupage

Anna Gajowiak

 

Olga Knapik

 

mgr Wioleta Chodun

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

Ciocia Wiola jest absolwentką studiów pedagogicznych. Ukończyła Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną z Logopedią w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Już jako dziecko uwielbiała bawić się z lalkami i misiami w szkołę, dlatego też spełniła swoje marzenie.
Ciocia Wiola uwielbia pracować z dziećmi, kocha ich szczerość, bezinteresowność, indywidualność oraz najpiękniejszy uśmiech na świecie. Uwielbia tworzyć z dziećmi przeróżne prace plastyczne, które dają jej ogromną satysfakcję.Ciocia jest osobą cierpliwą, szczerą, wyrozumiałą z poczuciem humoru.Swoją ścieżkę życiową zaczęła od pracy w Szkole Podstawowej, gdzie podczas odbywania stażu, mogła przyjrzeć się bliżej pracy z dziećmi,
dostrzec ich ukryty potencjał.Prywatnie jest mamą dwóch synów Krystiana i Marcela chodzącego do naszego przedszkola. Chłopcy są dla niej najważniejsi i z nimi uwielbia spędzać wolny czas. Ponadto  kocha poznawać nowe miejsca , nowych ludzi, podróżować. W wolnych chwilach lubi zajmować się domem, słuchać dobrej muzyki oraz wy
cieczki rowerowe. Uwielbia tworzyć nowe ciekawe rzeczy sama dla siebie.

Beata Chodun

PRACOWNIK OBSŁUGI

Ciocia Beatka znana jest wśród Aniołków z ciepłego uśmiechu, dobrego serca i pysznych obiadków. Wesoła, o bardzo wysokich umiejętnościach interpersonalnych, lubiąca ludzi i kochająca dzieci. W Przedszkolu Aniołek to Super Ciocia od wszystkiego, która zawsze szybko pomoże.

 

Nasz zespól w Żłobku „Aniołek” w Kijanach

Katarzyna Matysiak -zastępca dyrektora żłobka

Karolina Matysek

Zhanna Pac

PRACOWNIK OBSŁUGI

Ciocia Żanetka jest przez wszystkie dzieciaki kochana za ciepły uśmiech i pomocne ręce. To spokojna i zawsze niosąca pocieszenie maluchom ciocia. Dba o to aby nasze przedszkole było zawsze zadbane i czyste, a posiłki ciepłe i spełniające potrzeby dietetyczne. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i bardzo dumną ze swoich dzieci i wnuków mamusią i babcią.

Joanna Pędzisz

Joanna Pędzisz