PRENUMERATA NOWOŚCI
Belfer roku 2010
GOŚCIE ANIOŁKA
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
LOGOWANIEDrodzy Rodzice,

ze względów bezpieczeństwa zmieiliśmy zasady logowania na naszej stronie internetowej.

Zarejestrować się będą mogli wyłącznie Rodzice naszej placówki i otrzymaja oni unikatowe hasło, które pozwoli logować się na stronie i umozliwi ogladanie galerii i aktualności z życia przedszkola.

Aby otrzymać login i hasło należy uzupełnić ankietę u Cioć w swojej grupie.

Mamy nadzieję, że to sprawi, iż poczujecie się Państwo bezpieczniej i będziecie pewni, iż zadbalismy o bezpieczeństwo danych Waszych i Waszych dzieci.

Dyrekcja Przedszkola ANIOŁEK w Łęcznej

 

Opracowanie Jolanta Milewska

Potrzeby towarzyszą człowiekowi  od chwili narodzin, aż do śmierci  i dlatego wielu naukowców badało problem potrzeb ludzkich od tych najbardziej podstawowych do nadrzędnych. J. Piaget mówi o ogromnej roli potrzeb biologicznych i psychicznych, które według niego są elementem zakłócającym równowagę organizmu i czynnikiem prowadzącym do rozwoju. Potrzeby są traktowane jako siły napędowe w przystosowaniu się człowieka do środowiska. Nie zaspakajanie potrzeb prowadzi do dezorganizacji w zachowaniu i może powodować  zaburzenia w rozwoju dziecka.
Według Słownika Języka Polskiego  potrzeba to stan, który zmusza nas do postąpienia w ten, a nie inny sposób i zaspokojenia jakiegoś braku, defektu lub niedoskonałości. Poprzez potrzeby zaspakajamy swoje pragnienia, chęci i zamierzenia. Według Z. Freuda potrzeby wynikają z popędów jednostki i metamorfoz, pod wpływem, których się zmieniają.
Dziecko w wieku przedszkolnym kieruje się swoimi potrzebami, które są skierowane w stronę rodziców i otoczenia, w którym dziecko przebywa. Przedszkolaki wychowywane w szczęśliwych, ciepłych i radosnych domach mają zaspokojone potrzeby, które są warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego.
Twórca psychologii humanistycznej A. Maslow stworzył najbardziej znaną  hierarchiczną teorię potrzeb zwaną „piramidą  potrzeb”.
Podzielił on potrzeby na podstawowe i wyższego rzędu. U podstaw piramidy znajdują się potrzeby biologiczne określone jako podrzędne, a na szczycie jej znajdują się potrzeby nadrzędne czyli samorealizacja. Aby uzyskać zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu musimy zaspokoić potrzeby podstawowe, do których zaliczamy: tlen, wodę, jedzenie i odpoczynek. Jeśli te potrzeby fizjologiczne  nie są zaspokojone, dominują nad innymi i  decydują o zachowaniu dziecka w różnych sytuacjach.
Jedną z bardzo ważnych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia dziecku opiekę, wsparcie ze strony najbliższych mu osób, daje spokój i pozwala wejść w grupę rówieśniczą, a  także budować więzi w późniejszych latach. Jest motorem pobudzającym do dalszego działania. Zdaniem A. Maslowa rozwój dziecka przebiega małymi krokami a każdy krok jest możliwy dzięki zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa ze strony najbliższych.
Poczucie bezpieczeństwa pozwala dziecku uczyć się nowych rzeczy.
Dziecko z poczuciem bezpieczeństwa nie boi się nowych sytuacji, a  nowy bodziec wywołuje odruch badawczy, któremu towarzyszy sprawne działanie. Taka sytuacja daje dziecku zadowolenie i satysfakcję, a dzięki temu rozwijają się inne potrzeby psychiczne jak twierdzi M. Kielar – Turska .
Okres przedszkola to czas , kiedy u dziecka kształtują się nawyki, wzory zachowania i rozwija osobowość przedszkolaka dlatego ogromne znaczenie ma zaspokojenie potrzeb związanych z emocjami.
Potrzeba przynależności i miłości zaspakaja potrzeby więzi, uczucia i bycia kochanym przez najbliższe dziecku osoby. Potrzeba ta pozwala przedszkolakowi być członkiem grupy i współpracować z nią. Dziecko z zaspokojoną potrzebą przynależności stara się za wszelką cenę przezwyciężyć osamotnienie i nawiązywać bliskie kontakty z innymi ludźmi. Niezaspokojenie tej potrzeby zaburza  u przedszkolaka obraz samego siebie i otaczającego go świata. Potrzeba kontaktu emocjonalnego  pozwala być członkiem grupy i współpracować z nią. Przedszkolak w obecności osób przeżywających stan emocjonalny potrafi wczuć się w emocje drugiego człowieka. Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje opóźnienie w sferze mowy i funkcji poznawczych, a także dziecko nie potrafi współżyć i współpracować w grupie co owocuje problemami w dostosowaniu się przedszkolaka do wymagań szkoły. Odbija się też w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Potrzeby poznawcze są kolejnymi w piramidzie potrzeb i są one  niezwykle silne w tym wieku,  ponieważ dziecko jest ciekawe świata,  a otaczające  go środowisko poznaje  wielozmysłowo. Nabywa wiedzy, doświadczeń  zaczyna rozumieć zjawiska go otaczające i w ten sposób zaspakaja swoje potrzeby nowości i zrozumienia. Znajomość zdarzeń z otoczenia pozwala na rozpoznawanie i rozumienie ich, a także na  pełny rozwój dziecka,
Potrzeba samooceny jest kolejną z potrzeb według Maslowa i zaspakaja potrzeby dominacji, uznania  dzięki, którym dziecko uzyskuje poczucie własnej wartości i zaufania do siebie
Niezwykle istotne są potrzeby estetyczne  dzięki, którym rozwijają się u dziecka potrzeba harmonii i piękna. Dzięki nim przedszkolak potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia poprzez zastosowanie różnorodnych  technik plastycznych oraz umie przeżywać sztukę piękną: malarstwo,  rzeźbę czy architekturę, gdy się z nią zetknie.
Na samej górze hierarchii potrzeb znajduje się potrzeba samorealizacji, którą dziecko osiągnie w przyszłości, jeśli wcześniej zaspokoi potrzeby z  niższych  szczebli  piramidy.
Potrzeba posiadania celów i spełnienia swoich możliwości są siłą napędową przy wykonywaniu pracy i motywują do dalszego osiągania sukcesów  w życiu dorosłym.
Każdy człowiek mały czy duży ma swoje potrzeby i chce być kochany, doceniany, a także  rozwijać się, by poznawać otaczającą go  rzeczywistość. Wszystkie potrzeby się ze sobą wiążą i zaspokojenie jednej z nich wymaga zaspokojenia kolejnej. Dom rodzinny i  rodzina są miejscem, w którym dziecko się rozwija. To jakim będzie człowiekiem w przyszłości w dużej mierze zależy od rodziców, warunków środowiskowych i zaspokojenia hierarchii potrzeb dziecka.

Bibliografia:
Wadsworth B.,Teoria Piageta .Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka , Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne , Warszawa 1998
Szymczak M., Słownik języka polskiego T.2: L-P , Państwowe Wydawnictwo Naukowe , Warszawa 1981
Strelau J.,Podręcznik akademicki. Tom II , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , Gdańsk 2000
Kielar -Turska M., Inicjująca i integrująca rola przedszkola w procesie wychowania dziecka , Wychowanie w przedszkolu , 1984 nr 11-12

 
Więcej artykułów…