PRENUMERATA NOWOŚCI
Belfer roku 2010
GOŚCIE ANIOŁKA
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
LOGOWANIE6.00-8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA - zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.  Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00- 8.30 PRACA KOMPENSACYJNO- WYRÓWNAWCZA Z DZIECKIEM oraz zabawy integrujące grupę, ułatwiające dziecku wejście w grupę, pielęgnacja kwiatów - zajęcia odpowiadajace propozycjom i oczekiwaniom przedszkolaków.

8.30 - 9.00 WITAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW wspólne powitanie (w myśl metody Marii Montessori) zabawy kinezjologiczne na aktywny wstęp dnia, realizacja Programów "Aniołka": poniedziałek- "Trening czyni Mistrza", wtorek- "Ekologiczne ANIOŁKI", środa- "W zdrowym ciele zdrowy duch", czwartek- "Ciekawe dlaczego", piątek- "Matematyczny piątek".

9.00 - 9.30 CZAS ŚNIADANIA utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia - w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po śniadaniu, myjemy zęby)/ w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy śniadanko / 

9.30  10.45 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z ELEMENTAMI METODYKI M. MONTESSORI : Zajęcia wstępne (prowadzone w myśl metody Marii Montessori)i praca z kalendarzem (pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy)  praca z etykietkami (imię dziecka, nazwisko, adres) 
Zajęcia właściwe (realizacja podstawy programowej, lekcja rozwojowa Marii Montessori) 
kierowane zajęcia programowe/ wprowadzenie materiałów Marii Montessori ? trójstopniowa lekcja nazw/ nauka nowych wierszy i piosenek/ tematyczna aktywność konstrukcyjno ? plastyczna/ zabawy matematyczne (przeliczanie, klasyfikowanie, nauka cyfr itp.)/ zabawy przyrodnicze (poznanie środowiska życia wybranych zwierząt i roślin) ? wychowanie kosmiczne wg Marii Montessori 

10.45- 11.00 Zajęcia końcowe: lekcja ciszy w myśl Marii Montessori / oglądanie własnych wytworów konstrukcyjno - plastycznych 

11.00 - 12.00 SPACER/ przygotowanie do wyjścia na dwór; opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem

12.00- 13.00 OBIAD/ utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia - w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po obiedzie, myjemy zęby)/ w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy obiad 

13.00- 13.30 ODPOCZYNEK - Bajkoterapia/słuchanie muzyki relaksacyjnej/ oglądanie książeczek/ słuchanie opowiadań/ spokojne zabawy manipulacyjno -konstrukcyjne przy stoliczkach; leżakowanie na życzenie dzieci.

13.30-14.15 WARSZATY PLASTYCZNE/MUZYCZNE/TEATRALNE- rozwijające sprawność manualną, muzyczną itp, a przede wszystkim potrzeby i talenty przedszkolaków;

14.15- zabawy logopedyczne

14.30- zabawy fundamentalne

14.45- zabawy z językiem angielskim

 

15.00 - 15.30 PODWIECZOREK utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia - w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po podwieczorku, w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy podwieczorek

15.30-16.15 ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG WYBORU DZIECI ze szczególnym uwzględnieniem zabaw montessoriańskich, w sprzyjającej aurze pobyt powtórny na dworze.

16.15 - DRUGI PODWIECZOREK - utrwalamy ćwiczenia Praktycznego Dnia - w myśl metody Marii Montessori (myjemy ręce, pomagamy rozłożyć zastawę i roznieść posiłek, sprzątamy po podwieczorku, w domowej atmosferze wraz z opiekunami zjadamy podwieczorek

 

16.30-18.00 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, gry i zabawy stolikowe, czytanie
książeczek, zabawy dowolne, czynności porządkowe - zabawy swobodne wg pomysłów dzieci- rozchodzenie się dzieci do domu.

 


* w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą w każdej z grup odrębnie organizowane zajęcia z zakresu: języka angielskiego (wtorek, piątek), rytmiki (środa), logopedii (wg planów indywidualnych), opowieści biblijnych (pIĄTKI)

* w godzinach 14.00-17.00 realizowane są odrębnie zajęcia dodatkowo płatne- szczegóły w zakładce "ZAJĘCIA DODATKOWE";

* w przypadku poszczególnych grup mogą występować odstępstwa od przyjętych pór posiłków w związku z tempem pracy, ubierania się i spożywania posiłków przez dzieci w grupie.

 

PLAN DNIA

.